เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่ หนังฮีโร่หญิงเปิดเฟสที่ 4 ของค่ายมาร์เวลเรื่องนี้จะออกฉายควบคู่กัน

เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่

เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่ โปรแกรมหนังใหม่ ทั้ง 7 เรื่อง ที่ดิส นีย์ได้ประกาศเปลี่ยน แปลงและเลื่อน ฉายในครั้งนี้นั้น ประกอบไปด้วย หรือหนัง
แอนิเมชั่นเรื่อง ใหม่ของพิกซาร์ เป็นต้นเริ่มต้นด้วย ที่เดิมวางคิว ฉายเอาไว้ ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ โดยที่จะออก ฉายในตลาด ต่างประเทศ
ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์

แต่ล่าสุดต้อง เลื่อนออกไป อีกครั้งเป็นเวลา 2 เดือน ได้วันฉาย ใหม่เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2021 โดยที่ดิส นีย์ยังได้ ประกาศด้วยว่า หนังฮีโร่
หญิงเปิดเฟสที่ 4 ของค่ายมาร์เวล เรื่องนี้จะออก ฉายควบคู่กัน ทั้งในโรงภาพ ยนตร์และ ผ่านบริการดิส นีย์พลัส ในรูปแบบ คิดค่าบริการเพิ่ม
เติมในที่สุด ก็ได้เวลาปรับ เปลี่ยนอย่างเป็น ทางการให้เข้า กับสถานการณ์ ปัจจุบัน วอลต์ดิส นีย์

เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่

ได้ประกาศปรับเปลี่ยน และเลื่อนฉาย โปรแกรมหนังใหม่ ในเครือที่จะออกฉาย ในช่วงปีนี้ ทั้งหมด 7 เรื่อง เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาการแพร่ ระบาด
ของโควิด-19 ที่แม้ว่าจะ กำลังฟื้นตัวขึ้น แต่บรรดาธุรกิจ โรงหนังในสหรัฐ อเมริกาก็ยังกลับมา ได้ไม่เต็มประสิทธิ ภาพนักขณะที่ หนังไลฟ์แอค
ชั่นเรื่องล่าสุดของดิส นีย์ที่นำแสดงโดย “เอ็มมา สโตน” นั้นจะไม่ได้ทำ การเลื่อนวันฉาย แต่อย่างใด

ยังคงกำหนด ฉายในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ แต่เพิ่มเงื่อนไข เป็นการออกฉาย ควบคู่กันทั้ง 2 ระบบ ทั้งเข้าฉายใน โรงภาพยนตร์ ตามปกติกับ
ผ่านบริการดิส นีย์พลัส ในรูปแบบ คิดค่าบริการ เพิ่มเติม อีกหนึ่งเรื่องเช่นกัน ส่วนหนังแอนิเมชั่น เรื่องใหม่ของ ค่ายพิกซาร์ อย่าง นั้นดิส นีย์
ยังคงกำหนด วันฉายตามเดิม ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้

แต่ได้ทำการยกเลิก นำหนังออกฉาย ในโรงภาพยนตร์ และย้ายไปฉายผ่าน บริการดิส นีย์พลัสแทน

โดยจะฉายในแบบ ไม่คิดค่าบริการ เพิ่มเติม ส่วนในตลาดหนัง ต่างประเทศที่ไม่มี บริการสตรีมมิ่ง ของดิส นีย์นั้น จะยังคงนำหนัง ออกฉายตาม
โรงปกติเช่น เดิมและในเมื่อ เลื่อนฉายมานั้น หนังฮีโร่เชื้อสาย เอเชียเรื่องแรก ของมาร์เวล ก็จำเป็นต้องหลีก ทางให้จากกำหนด ฉายช่วงต้น
กรกฎาคม เลื่อนออกไปอีก 2 เดือน ไปอยู่วันฉาย ใหม่ในวันที่ 3 กันยายน 2021

โดยทางดิส นีย์ยัง ย้ำชัดว่าหนังจะออก ฉายตามโรงทั่วไป และไม่ได้ประกาศว่า หนังจะฉายผ่านบริการดิส นีย์พลัสหรือไม่ นอกจากนี้ดิส นีย์
ยังทำการเลื่อน ฉายหนังในเครือ ทเวนตี้ เซ็นจูรี่ อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น หนังตลกแอคชั่น เลื่อนฉายไปเป็นวันที่ 13 สิงหาคม แทน,
ยังคงเลื่อนซ้ำอีกหน กระเด็นไปอยู่วันที่ 22 ธันวาคม 2021, หนังระทึกขวัญ ของ ‘เบน แอฟเฟล็ก’

เลื่อนอีกรอบ ไปอยู่ 22 มกราคม 2022 และ ก็กระเด็นข้ามปีอีกหน โดยทั้งหมดยังมีคิวเข้าฉาย ในโรงตามปกติ ณ ตอนนี้และในเมื่อ เลื่อน
ฉายมานั้น หนังฮีโร่เชื้อสายเอเชีย เรื่องแรกของมาร์เวล ก็จำเป็นต้องหลีกทางให้ จากกำหนดฉายช่วง ต้นกรกฎาคม เลื่อนออกไปอีก 2 เดือน
ไปอยู่วันฉายใหม่ในวันที่ 3 กันยายน 2021 เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่

เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่

โดยทางดิส นีย์ยังย้ำ ชัดว่าหนังจะออกฉาย ตามโรงทั่วไป และไม่ได้ประกาศว่าหนังจะ ฉายผ่านบริการดิส นีย์พลัส หรือไม่ส่วนหนังแอนิเมชั่น
เรื่องใหม่ของค่ายพิกซาร์ อย่าง นั้นดิส นีย์ยังคงกำหนด วันฉายตามเดิม ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ แต่ได้ทำการยกเลิกนำ หนังออกฉายใน
โรงภาพยนตร์ และย้ายไปฉายผ่าน บริการดิส นีย์พลัสแทน

โดยจะฉายในแบบไม่ คิดค่าบริการเพิ่มเติม ส่วนในตลาดหนังต่างประเทศ ที่ไม่มีบริการสตรีมมิ่ง ของดิส นีย์นั้น จะยังคงนำหนังออก ฉายตาม
โรงปกติเช่นเดิม เลื่อนฉายหนังล็อตใหม่ ปั้นทีมฮีโร่รุ่นเยาว์ข่าวหนัง มาร์เวล

Share:

Author: admins