ความจริงที่เปิดเผย การปรากฏตัวครั้งสำคัญ

ความจริงที่เปิดเผย

ความจริงที่เปิดเผย รูปลักษณ์และอาชีพ

ความจริงที่เปิดเผย ในพงศาวดาร ของประวัติการ แสดงละครเวที มีบุคคลไม่กี่ คนที่มีชื่อเสียงเท่า ชลิทซี่ส การปรากฏตัว ที่ผิดปกติของ
ชลิทซี่ส ที่เรียกว่า “พินเฮด” ทำให้ผู้ชม จำนวนมากมา ที่การแสดง ละครสัตว์ (สงสัยทางศีลธรรม) ที่เขาเรียกว่าบ้าน การปรากฏตัวครั้ง
สำคัญใน ประหลาด

ซึ่งเป็น ภาพยนตร์ของ ผู้กำกับแดร็ก คูล่าท็อดบราวนิ่ง ทำให้เขา เป็นที่รู้จัก อย่างมาก แม้ว่าคุณ จะไม่คุ้นเคย แต่คุณอาจ รู้จักบุคคล
สำคัญใน วัฒนธรรมป๊อป ที่เขาได้ รับแรงบันดาล ใจแต่เช่น เดียวกับนัก แสดงหลายคน ในยุคนั้น ชีวิตของ นั้นยาก ลำบากอย่าง ไม่น่า
เชื่อเบื้องหลัง

ความจริงที่เปิดเผย

อย่างที่คุณ สามารถจินตนาการ ได้ว่ารูปลักษณ์ และอาชีพของ เขาทำให้การ ดำรงอยู่ในโลก ที่ยังไม่มีแม้ แต่การปกป้อง ขั้นพื้นฐานที่
สุดสำหรับ ผู้พิการทาง ร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม ถึงอย่างนั้น ก็ยังคงแสดง และสร้างผล กระทบที่ยาว นานต่อวงการ ละครสัตว์
และโลก แทบไม่มี ข้อเท็จจริง ที่ตกลงกัน เกี่ยวกับการเกิด

แม้ว่าใบ มรณบัตรของ เขาตามที่ ระบุไว้ใน ค้นหาความ ตายจะให้ วันเกิดของ เขาเป็นวันที่ 10 กันยายน 1901 ใน บรองซ์แต่ ก็ไม่ได้รับ
การยืนยัน เขามักจะ ได้รับชื่อ เกิดของ ไซมอนเมตซ์ส แต่ก็ไม่ แน่ใจเช่น กันเนื่องจาก ผู้พิทักษ์ คนหนึ่ง ดังนั้นอย่าง น้อยนามสกุลอาจ

ไม่ใช่นาม สกุลที่ เขาเกิด ใบมรณบัตร ของเขาระบุ ชื่อเกิด ของเขาเป็น

แต่นี่เป็น ชื่อบุญธรรม และถูกใช้ เนื่องจากไม่ ทราบชื่อเกิด ที่แท้จริงของ เขารายงาน บางฉบับเช่น ความลับของ โจนิกเคลล์ ให้สถาน
ที่เกิดเป็น ซานตาเฟ นิวเม็กซิโก แทนและ คนอื่น ๆ ยังบอกว่า เขาเกิดที่ ไหนสัก แห่งใน ยูคาทาน แม้ว่านี่อาจ เป็นตำนาน ด้านการ
แสดง ความจริงที่เปิดเผย

เนื่องจาก ถูกเรียกเก็บ เงินว่าเป็น ของชา แอซเท็ก “ในช่วงเวลา หนึ่งซึ่งน่า จะเป็นเพราะ เหตุผลทาง เชื้อชาติที่น่า กลัวเมื่อ ถึงวันเกิด
ของ ปี 1901 เป็นปีที่มี การแนะนำกัน มากที่สุดแม้ว่า จะมีบางคนอ้าง ว่าเขาเกิด ในวัน ที่ไม่ รู้จักในปี 1890 ก็ตามเรื่อง นี้ซับ ซ้อนเพราะ
นั้นสั้นโดย ธรรมชาติ (สูงประมาณสี่ฟุต) และเชื่อกัน ว่าทักษะทาง ปัญญาของเขา

ความจริงที่เปิดเผย

เป็นเรื่องเกี่ยว กับเด็ก 4 ขวบดังนั้น เขาอาจดู เด็กกว่าที่ เป็นจริง ณ จุดใดจุด หนึ่งเนื่องจาก เราไม่ รู้อะไร เลยเกี่ยวกับ การเกิด เราก็ไม่
ค่อยรู้อะไร เกี่ยวกับวัย เด็กของเขา แหล่งข่าวบาง แหล่งกล่าวว่า พ่อแม่ของเขา ขังเขาไว้ใน ห้องใต้ หลังคา หรือห้องใต้ดิน ซึ่งเราไม่
อาจทราบได้

พวกเขายังถูก กล่าวหา ว่าอับ อายในตัวเขา ซึ่งยังไม่ทราบ แน่ชัด แต่เมื่อพิจารณา ถึงช่วงเวลา ดังกล่าวก็ เป็นการคาด เดาที่ ดีมาก
ช่วงปี 1900 เป็นช่วงเวลา ที่แตกต่าง ไปจากเดิม อย่างมาก เฮอร์คิวลิส ข่าวหนัง มาร์เวล

Share:

Author: admins