เฮอร์คิวลิส สิ่งที่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่สังเกตเห็นใน

เฮอร์คิวลิส

เฮอร์คิวลิส เปิดตัวในปี 1997 เป็นภาพยนตร์ดิสนีย์คลาสสิก

เฮอร์คิวลิส รอนคลีเมนต์ และจอห์น มัสเกอร์ และนำแสดงโดย และ เจมส์วู๊ด ละแม้ว่า อาจจะไม่ ประสบความ สำเร็จทาง การเงิน อย่างที่
บริษัท หวัง แต่ก็ยังคง ได้รับความ นิยมจาก ผู้ชมมากมาย ในปัจจุบัน เนื่องจากรูป แบบศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ เสียงของ พระวรสารและ
ตัวละคร ที่น่ารัก แต่เชื่อหรือ ไม่ว่าภาพยนตร์ เรื่องนี้มี อะไรเกิดขึ้น มากมาย มากกว่าที่ จะเกิดขึ้น

ในสายตามนุษย์ เมื่อตรวจสอบ อย่างใกล้ ชิดแฟน ๆ อาจพบว่า สำหรับภาพ ยนตร์ดิสนีย์ เฮอร์คิว ลิสสามารถพูด ถึงเรื่องตลก และการ
อ้างอิงวัฒนธรรม ป๊อปที่ไม่ สามารถสังเกต เห็นได้ง่าย โดยผู้ชมอายุน้อย แม้ว่าการอ้าง อิงบางส่วน จะพยักหน้า ให้กับตำนาน เทพเจ้า
กรีกหรือ นักเขียน ชาวกรีก

แต่เรื่องตลก บางเรื่องก็ ดูดีขึ้นเล็กน้อย และเหมาะ สำหรับผู้ที่ มีอายุมากกว่า ตั้งแต่ ไข่อีสเตอร์ ของดิสนีย์ไป จนถึงต้น กำเนิดในตำนาน
นี่คือ รายการสิ่ง ที่ผู้ใหญ่ เท่านั้นที่ จะสังเกต เห็นเมื่อดูเฮอร์ คิวลิส ของดิสนีย์ ผู้ใหญ่จะสังเกต เห็นว่าเรื่อง ราวของ ดิสนีย์ไม่ เหมือนกับ
ตำนานที่ เกิดขึ้นจริง ตำนานเทพ เจ้ากรีกไม่ เหมาะกับเด็ก ๆ

เฮอร์คิวลิส

มีความตาย มากมายความ สิ้นหวังการ คบชู้การดื่ม การกินเนื้อคน และสัตว์ประหลาด ที่น่ากลัว มากมาย ที่จะทำ ให้เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ฝัน
ร้ายด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ รู้สึกว่าภาพยนตร์ เรื่องนี้ต้อง ใช้เสรีภาพ เกี่ยวกับตำนาน ที่แท้จริง ของเฮอร์คิว ลิสภาพยนตร์ เรื่องนี้แสดง ให้เห็น
ว่าซุสและ เฮร่าอยู่ ในความสัมพันธ์ ที่ดีและรักกัน

อย่างไรก็ ตามเรื่องนี้ ไม่สามารถเพิ่มเติม ได้จากกรณีนี้ ในตำนาน เทพเจ้าซุส มีชื่อเสียงใน เรื่องการนอกใจ ภรรยาของ เขาโดยมีราย
ชื่อผู้หญิง มากมายข้อเท็จ จริงที่ว่าเฮร่า รู้ดีและไม่พอใจ เกี่ยวกับ

สามีของเธอ แน่นอน ว่าเวอร์ชัน ของดิสนีย์ ไม่สามารถแสดง ให้เห็นถึง ได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากข้อมูล ประชากรหลัก ของพวกเขา แต่มีความ เบี่ยงเบนที่ สำคัญยิ่งกว่า ระหว่างตำนาน และภาพยนตร์เฮอร์คิว ลิสไม่ใช่ลูก
ชาย ของเฮร่า ตามตำนาน ตรงกันข้ามกับภาพ ยนตร์เรื่อง นี้เฮอร์ คิวลิสไม่ได้เกิดมา เพื่อพ่อแม่ ของพระเจ้า สองคน แต่เขาเป็น ลูก
ของ ซุส หญิงมรรตัย เฮอร์คิวลิส

 

เฮอร์คิวลิส

สาเหตุหลัก ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพยนตร์ เรื่องนี้น่าจะ เป็นเพราะเฮร่า เป็นเหตุผล เบื้องหลังความ ยากลำบากของเขา
ในเรื่องราว ดั้งเดิมซึ่ง ตรงข้าม กับเฮเดส เฮร่าไม่พอใจเฮอร์ คิวลิสและด้วยเหตุนี้เธอ จึงพยายามฆ่าเขา นอกจากนี้ เมการะเมมักจะ
เป็นการผสม ผสานระหว่าง ตัวละครสอง

ตัวจากตำนาน เมการะเม และภรรยาคนที่สองของเฮอร์ คิวลิส, เดียร์นิราเฮ ในเหตุการณ์ พลิกผัน ที่น่ากลัวเฮอร์ คิวลิสได้ สังหาร
เมการ่าใน ตำนานดั้งเดิม มากสำหรับ ความสุขตลอดไป ลักษณะเวนเจอร์ส | ข่าวหนัง มาร์เวล

Share:

Author: admins