ปาร์ตี้มีแต่คนตาย หนุ่มขี้อายที่วางแผนจะเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาว

ปาร์ตี้มีแต่คนตาย

ปาร์ตี้มีแต่คนตาย ปรากฏอยู่ในงานจึงเต็มไปด้วยเสียงเพลง

ปาร์ตี้มีแต่คนตาย เรื่องราวทั้งหมด เริ่มต้นขึ้นจาก การที่สารวัตร ควาสนิสกี้ ได้รับแจ้งว่า มีอุบัติเหตุที่ บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งภายใน บ้านเต็มไป
ด้วยคนตาย เป็นจำนวนมาก หลังจากที่ทีม สืบสวนเดินทาง มาถึงก็ต้องตกตะลึง กับสถานที่ เกิดเหตุ ซึ่งเรียกได้ ว่าเละเทะ จากนั้นหนังก็
พาผู้ชม ย้อนเวลากลับ ไปว่าตกลง แล้วมันเกิด อะไรขึ้นกัน แน่กับบ้านหลัง นี้เรื่องราวทั้งหมด

เริ่มต้นขึ้น จากการที่ สารวัตรควาสนิสกี้ ได้รับแจ้งว่า มีอุบัติเหตุที่ บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งภายใน บ้านเต็มไป ด้วยคนตาย เป็นจำนวนมาก หลัง
จากที่ทีม สืบสวนเดิน ทางมาถึงก็ ต้องตกตะลึง กับสถาน ที่เกิดเหตุ ซึ่งเรียกได้ ว่าเละเทะ

จากนั้นหนัง ก็พาผู้ชม ย้อนเวลา กลับไปว่า ตกลงแล้ว มันเกิดอะไร ขึ้นกันแน่ กับบ้านหลัง นี้ราว 12 ชั่วโมง ก่อนหน้านี้ มาเร็ค (คามิล
ปิโอโทรสกี้) หนุ่มหล่อ เจ้าของปาร์ตี้ ที่ชวนเอา บรรดาเพื่อน คนสนิท มาร่วมสังสรรค์ กันอย่าง สุดเหวี่ยง โดยแขกที่ ได้รับเชิญมามี
ตั้งแต่หนุ่ม ขี้อายที่วางแผน จะเซอร์ไพรส์ ขอแฟนสาว ตัวเองแต่งงาน

ปาร์ตี้มีแต่คนตาย

โอลิเวียสาว แซ่บที่เป็น โรคหอบหืด จนต้องอาศัย ยาพ่น ตากล้องหนุ่ม เท่ที่แอบตก หลุมรักจู เลียสาวเปิ่น นางเอกของเรื่อง สองสาว
ขายบริการ ที่มาพร้อม หน้าอกคัพโต เกินต้านทาน สองหนุ่มหน้า จืดที่หวังจะ แอ้มหญิงรุ่นใหญ่ แฟนของ เพื่อนสนิท หนุ่มจากร้านขาย
พิซซ่าที่หลง เข้ามาใน ปาร์ตี้เพราะตาม หามาเร็ค ที่ยังไม่ได้จ่าย เงินค่าอาหาร สักที!จะว่าไป

เพื่อนของฉัน ทั้งหมดตายไปแล้วนั้นตั้งโจทย์ หนังมาให้เป็นงานปาร์ตี้ที่

รวมเอาคนสติ หลุดมาไว้ใน งานเดียวกัน แต่พอเริ่มมี คนตายเหตุการณ์ แทนที่จะจบลง ด้วยการเรียกตำรวจ แต่กลายเป็นว่า ความพยา
ยามปกปิดหลัก ฐานนำมาซึ่ง ความวินาศสันตะโร เกิดคาดเดา ซึ่งหนังก็เล่น สนุกกับ มุกตลกร้าย ฉากเซ็กซ์วิตถาร ความอยู่ผิดที่ผิด
ทางของตัวละคร ปาร์ตี้มีแต่คนตาย

ซึ่งจะว่าไป แล้วหนังก็ดู จะตั้งใจขาย ความบ้าๆบอๆ ของสถานการณ์ เป็นหลัก ซึ่งถ้าหากถาม ความสนุกก็ขึ้น อยู่กับว่าผู้ชม สนุกแค่
ไหนกับการ เห็นคนไม่มีสติ หลายๆคนก่อ วีรกรรมหายนะ ถ้าคุณเป็นคน ชอบอะไรบ้าๆ บอๆเพื่อนของ ฉันทุกคนตายทาง ก็พอจะเป็น
หนังที่ตอบโจทย์ ของคุณอยู่เช่นกัน

ปาร์ตี้มีแต่คนตาย

หนุ่มหล่อเจ้า ของปาร์ตี้ที่ชวน เอาบรรดาเพื่อนคนสนิท มาร่วมสังสรรค์กัน อย่างสุดเหวี่ยง โดยแขกที่ได้รับเชิญ มามีตั้งแต่หนุ่มขี้อาย
ที่วางแผน จะเซอร์ไพรส์ขอ แฟนสาวตัวเองแต่งงาน โอลิเวียสาวแซ่บ ที่เป็นโรคหอบหืดจน ต้องอาศัยยาพ่น ตากล้องหนุ่มเท่ที่แอบ
ตกหลุมรักจูเลีย สาวเปิ่นนาง เอกของเรื่อง สองสาวขายบริการ ที่มาพร้อม หน้าอกคัพ โตเกิน ต้านทาน

สองหนุ่มหน้าจืด ที่หวังจะแอ้ม หญิงรุ่นใหญ่แฟน ของเพื่อนสนิท หนุ่มจากร้านขาย พิซซ่าที่หลงเข้ามา ในปาร์ตี้เพราะ ตามหามาเร็ค
ที่ยังไม่ได้จ่าย เงินค่าอาหารสักที เรื่องราว ทั้งหมดเริ่ม ต้นขึ้นจากการที่ สารวัตรควาสนิสกี้ ได้รับ แจ้งว่ามี อุบัติเหตุที่ บ้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งภายในบ้าน เต็มไปด้วย คนตายเป็น จำนวนมาก

หลังจากที่ ทีมสืบสวนเดิน ทางมาถึงก็ต้อง ตกตะลึงกับ สถานที่เกิดเหตุ ซึ่งเรียกได้ ว่าเละเทะ จากนั้นหนัง ก็พาผู้ชมย้อน เวลา
กลับไปว่า ตกลงแล้วมัน เกิดอะไรขึ้น กันแน่กับ บ้านหลังนี้ หนังสงคราม ข่าวหนัง มาร์เวล

Share:

Author: admins